Prawidłowa wentylacja budynku
Na podstawie polskiej normy PN-83/B-0430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”.

Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji strumienie powietrza powinny wynosić co najmniej:

 • w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową 70 m3/h,
 • w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną:
  • 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób,
  • 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób,
 • w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię elektryczną 50 m3/h,
 • w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną 70 m3/h,
 • w łazience (z WC lub bez) 50 m3/h,
 • w wydzielonym WC 30 m3/h,
 • w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym 15 m3/h,
 • dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego 30 m3/h,

Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

Centrala wentylacyjna – rekuperator

centrala_rekuperacja_setler

1. Układ sterowania z możliwością rozbudowy oraz integracji z systemami zarządzania budynkiem poprzez protokół Modbus RTU.
2. Obudowa z wysokiej jakości izolacją termiczną i akustyczną.
3. Przewód powietrza nawiewanego.
4. Wentylatory greentech ebm-papst napędzane silnikami prądu stałego z płynną regulacją obrotów.
5. Przewód powietrza usuwanego z budynku.
6. Stopy zapewniające przestrzeń na montaż syfonu kondensatu.
7. Przewód powietrza wywiewanego z pomieszczeń.
8.Wymiennik ciepła Recair o przypływie 100% przeciwprądowym z wielokanałową matrycą.

9. Podwójne zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej.
10. System FPX zapobiegający zamrożeniu kondensatu z płynnie sterowaną nagrzewnicą.
11. Filtr powietrza klasy G4 z presostatem i automatycznym systemem kontroli zabrudzenia.
12. Pomiar temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego oraz zewnętrznego.
13. Przewód powietrza zewnętrznego.
14. Sterowany By-pass z możliwością programowania przez użytkownika.
15. Odprowadzenie kondensatu z syfonem wyposażonym w zawór zwrotny i kabel grzejny.

System sterowania
Sterownik modułowy

Moduł główny

 • Sterowanie pracą kabla grzejnego do przewodu kondensatu,
 • Komunikacja z zewnętrznymi systemami poprzez Modbus RTU,
 • Pomiar temperatury otoczenia rekuperatora,
 • Wykorzystanie czujnika wilgotności do sterowania praca rekuperatora,
 • Wykorzystanie czujnika jakości powietrza do sterowania pracą rekuperatora,
 • Wykorzystanie presostatu do sygnalizacji wymiany filtru,

Moduł rozszerzający

 • Sterowanie pracą nagrzewnicy kanałowej,
 • Sterowanie pracą chłodnicy kanałowej,
 • Sterowanie pracą wymiennika gruntowego (GW¢)
 • Sterowanie siłownika przepustnicy odcinającej kanału czerpni,
 • Sterowanie siłownika przepustnicy odcinającej kanału wyrzutni,
 • Sterowanie pracą modułu oczyszczania powietrza,
 • Zasilanie oraz sterowanie pompy nagrzewnicy wodnej,
 • Pomiar temperatury powietrza za nagrzewnicą kanałową,
 • Wykorzystanie presostatu filtru wtórnego do sygnalizacji wymiany filtru,
 • Wykorzystanie sygnału z okapu kuchennego do sterowania pracą rekuperatora
 • Wykorzystanie sygnału z centralki p.poz. do sterowania pracą rekuperatora
 • Wykorzystanie sygnału z centralki alarmowej do sterowania praca rekuperatora,
 • Wykorzystanie włącznika funkcji rozpalania kominka.
sterownik modułowy1_setler

Wybrane funkcje systemu sterowania

 • Tryb automatyczny z dwoma niezależnymi programami tygodniowymi,
 • Tryb pracy manualnej,
 • Możliwość utrzymywania żądanej wartości temperatury,
 • Programowalna funkcja przewietrzania pomieszczeń,
 • Programowalny, automatyczny by–pass,
 • Płynna (bezstopniowa) regulacja intensywności wentylacji,
 • Niezależna, programowalna funkcja przewietrzania łazienki aktywowana z czujnika wilgotności lub włącznika naściennego,
 • Programowalna funkcja rozpalania kominka aktywowana z panelu sterowania lub włącznika naściennego,
 • Programowalna funkcja „pusty dom” aktywowana z panelu sterowania lub centrali alarmowej,
 • Programowalna funkcja „otwarte okna”,
 • Programowalna funkcja usuwania zanieczyszczeń aktywowana z czujnika jakości powietrza lub manualnie.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

instalacja wentylacji1_setler

1. Przewód powietrza usuwanego.
2. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
3. Centrala wentylacyjna.
4. Przewód powietrza świeżego.
5. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
6. Moduł pompowy gruntowego wymiennika
ciepła.
7. Wymiennik glikol/powietrze gruntowego
wymiennika ciepła.
8. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.
9. Czerpnia powietrza świeżego.
10. Gruntowy wymiennik ciepła (GWC).
11. Wyrzutnia powietrza usuwanego.
12. Nawiew powietrza – dysza nawiewna.

13. Przepustnica.
14. Tłumik akustyczny.
15. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
16. Przewód powietrza nawiewanego.
17. Przewód powietrza wywiewanego.
18. Kolorowy, dotykowy panel sterowania.
19. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
20. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.
21. Skrzynka rozdzielcza.
22. Przewód powietrza wywiewanego.
23. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.

Zalety rekuperacji

 • Poprawa akustyki i bezpieczeństwa w budynku na skutek braku konieczności otwierania okien.
 • Jakość powietrza zapewniającą warunki higieniczne w domu zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm,
 • Odzysk energii z powietrza wentylacyjnego ze średnią roczną sprawnością przekraczająca 90%,
 • Redukcja największej straty ciepła budynku – związanej z wentylacją pomieszczeń z poziomu 30-60%, który występuje przy wentylacji tradycyjnejdo poziomu 4-6% charakterystycznego dla wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • Skuteczne zapobieganie rozwojowi pleśni i grzybów,
 • Pełna kontrola nad intensywnością wentylacji i związanymi z nią kosztami,
 • Filtracja powietrza nawiewanego do budynku,
 • Możliwość centralnego uzdatnienia powietrza – nawilżanie, ogrzewanie, chłodzenie,
 • Wysoka sprawność energetyczna – dla domu o powierzchni 150 m2 energia zużyta przez wentylatory w ciągu roku stanowi jedynie 5% energii odzyskanej przez rekuperator,
 • Usuwanie zanieczyszczeń oraz alergenów z przestrzeni budynku,
 • Eliminacja przeciągów występujących w przypadku wentylacji tradycyjnej wprowadzającej do pomieszczenia zimne powietrze zewnętrzne,
zalety_repuperacji1_setler

7 powodów, dla których warto kupić rekuperator

#1

Ułatwia racjonalne gospodarowanie energią w Twoim domu

Program tygodniowy realizuje wentylację w domu według ustalonych przez użytkownika harmonogramów. Wbudowane zostały dwa programy — dla lata oraz dla zimy. Ponadto, dzięki funkcji Pusty dom oraz połaczeniu z systemem alarmowym rekuperator AirPack wie kiedy opuszczamy dom. Wówczas niezależnie od aktualnego programu zmniejsza intensywność wentylacji do chwili naszego powrotu.

#4

Rekuperatory AirPack są niezawodne i bardzo energooszczędne

W rekuperatorach AirPack ciepło odzyskiwane jest w wymiennikach ciepła o przepływie 100% przeciwprądowym. Zastosowano najlepsze istniejące wentylatory o zoptymalizowanych aerodynamicznie wirnikach i wysokosprawnych silnikach prądu stałego. Ale to nie wszystko. Aby zapewnić najwyższą sprawność odzysku ciepła i minimalne zużycie energii elektrycznej zaprojektowano układ DRAF – zupełnie nowa koncepcje centrali wentylacyjnej. Opracowano najoszczędniejszy system zabezpieczenia wymiennika ciepła FPX. Stworzono od podstaw najlepszy na rynku system sterowania pracą centrali wentylacyjnej. W trakcie prac rozwojowych wykonano 1340 godzin testów. Uzyskano znakomity efekt — rekuperatory AirPack spełniają wszystkie wymagania domów niskoenergetycznych i pasywnych w tym NF15 oraz NF40. Efektywność energetyczną potwierdziły niezależne badania przeprowadzone zgodnie z normami PN–EN 13141–7 i EN 308 w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym.

#2

Wykorzystuje chłód powietrza zewnętrznego do poprawy komfortu w domu

Automatyczny, programowalny z poziomu użytkownika by– pass pozwala optymalnie ochładzać pomieszczenia w lecie, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest niższa od temperatury panującej w budynku.

#5

Wentylacja skuteczna i tania nawet przy bardzo niskich temperaturach

Wymienniki ciepła w rekuperatorach AirPack nigdy nie zamarzają. Opracowano najbardziej ekonomiczny i skuteczny system przeciwzamrożeniowy chroniący wymienniki central wentylacyjnych. Dzięki systemowi FPX rekuperatory sa efektywne niezależnie od warunków atmosferycznych. Nawet podczas największych mrozów, wentylacja jest zrównoważona, a zużycie energii elektrycznej utrzymywane jest na najniższym, możliwym fizycznie poziomie. Energia zużyta przez system FPX w ciągu roku to zaledwie 5% całkowitej energii odzyskanej przez rekuperator.

#6

Rekuperatory AirPack pomagają rozpalić kominek

Rozpalanie zimnego kominka często powoduje przedostawanie się spalin do pomieszczenia. Automatyka rekuperatorów AirPack rozwiązuje ten problem funkcją Kominek, poprzez wytworzenie nadciśnienia w budynku na ściśle określony przez użytkownika czas.

#3

Wentylacja dokładnie dopasowana do potrzeb

Każdy rekuperator AirPack po zainstalowaniu poddawany jest procedurze kalibracji, dzięki której 100% intensywność wentylacji odpowiada dokładnie projektowanemu strumieniowi powietrza. Rekuperatory AirPack nie ograniczają regulacji do wyboru biegu 1, 2 lub 3. System sterowania pozwala na płynna regulację intensywności wentylacji w każdej dostępnej funkcji. Sprawia to, ze rekuperatory AirPack dostarczają dokładnie taką ilość powietrza, jaka jest potrzebna. Dzięki temu system pozwala uniknąć nadmiernych strat ciepła i związanych z nimi kosztów.

#7

Przyjazny interfejs użytkownika

System automatyki Green–T jest przełomowy pod każdym względem. Opracowano od podstaw najbardziej zaawansowany i wszechstronny sterownik. System umożliwia integracje wszystkich urządzeń współpracujących z instalacją wentylacji mechanicznej w domu, a także komunikację z systemami zarządzania budynkiem oraz systemami domów inteligentnych. Modułowa konstrukcja sterownika pozwala łatwo dopasować funkcjonalność do potrzeb użytkownika. Ale system sterowania Green–T to więcej niż bogata funkcjonalność. Panele sterowania Air+, Air++ oraz AirS są w pełni intuicyjnym interfejsem. Połączenie obszernej funkcjonalności z prostotą obsługi to duże wyzwanie.