Podstawą każdego domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego są dobrze wykonane fundamenty, które będą przez lata spełniały podstawę domu. Wykonanie domu na płycie fundamentowej, to standard w budownictwie pasywnym oraz rzadziej w budownictwie energooszczędnym. W Polsce wznoszenie budynków na podstawie płyty betonowej to nowość, która jest przyszłością budownictwa w całej UE. Prekursorem wznoszenia budynków w tej formie są Skandynawowie – brak strat ciepła poprzez fundament, następnie Japonia – warunki sejsmiczne oraz USA- szybki czas wykonania podstawy budynku. Obecnie tego typu fundamenty stosowane są w całej UE, głównie Niemcy gdzie w większości budynków i budowli od lat z powodzeniem są stosowane.

Co to jest płyta fundamentowa ?

Płyta fundamentowa składa się z podstawowych elementów tj. wymiana gruntu, ułożenie twardego styropianu dach-podłoga na piasku i wykonanie szalunku traconego po obwodzie także z płyt styropianowych. Wewnątrz tzw. wanny styropianowej układane są maty zbrojeniowe podwójne (wysokość między matami ok. 15 cm) na dystansach, oraz tak zwane zbrojenie brzegowe. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie płyty betonem klasy C25.

Dlaczego płyta fundamentowa jest stosowana ?

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze tego typu fundamentów przez inwestora jest doskonała izolacja. Nie ma w ten sposób start ciepła poprzez odizolowanie od zimnego podłoża. W przypadku braku ogrzewania podłogowego, płyta fundamentowa może wykorzystana, jako gotowa posadzka przygotowana do wykończenia tj. płytki ceramiczne, panele. Kolejnym ważnym czynnikiem jest wykorzystanie płyty przy trudnych warunkach geologicznych tj. wysoki poziom wód gruntowych, szkody górnicze, grunty słabej nośności. Dobrze przygotowana płyta fundamentowa gwarantuje równomierne osiadanie lub jego brak.

Wykonanie płyty fundamentowej w porównaniu z tradycyjnymi fundamentami posiada wiele dodatkowych zalet tj.

  • prace ziemne wykonywane są znacznie szybciej ( odhumusowanie terenu z warstw gruntu nienośnego, wymiana gruntu wewnątrz projektowanej płyty pospółką, tłuczniem lub żwirem i odpowiednio zagęszczona,
  • wykonanie termoizolacji i hydroizolacji wykonywane jest znacznie szybciej. W przypadku posadowienia płyty na gruntach klasy gleby V,VI wystarczą do tego:
    1. Folia hydroizolacyjna gr. 0.4 mm układana na styropianie twardym wewnątrz przed położeniem mat zbrojeniowych i wylaniem betonu.
    2. Styropian twardy EPS 100, 200 układany na idealnie równym wcześniej przygotowanym podłożu oraz obrzeżach, jest to tzw. szalunek tracony.

Płyta fundamentowa

Wady stosowania płyt fundamentowych.

Wykonanie płyty fundamentowej wiąże się przede wszystkim z bardzo dokładnym określeniem położenia instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych. Po zakończeniu prac wszystkie przewody instalacyjne nie będą mogły zostać przebudowane tak, więc muszą być starannie zaplanowane wcześniej. W przypadku wyboru takiego rozwiązania fundamentów nie ma możliwości wykonania w domu piwnicy tak, więc jest to zastosowanie dla domów niepodpiwniczonych.

Przygotowanie płyty fundamentowej wiąże się z nieco wyższymi kosztami przygotowania fundamentów tj. projekt. Nie ma póki, co wielu firm specjalizujących się w tego typu fundamentów tak, więc koszty wykonania mogą być nieco większe.

Podsumowanie

Prostsza konstrukcja fundamentów, mniej prac ziemnych, brak deskowania oraz krótsze wykonanie decydują, że jest to nieunikniona przyszłość wznoszenia budynków również w Polsce. Na koszty wykonania płyty decydują warunki glebowe oraz wielkość obciążeń przekazywanych na budynek. Dobór zbrojenia, wymiany gruntu lub przygotowanie tzw. opaski przeciw wysadzinowej decydują o ostatecznej wycenie. Wykonanie całości prac przyspiesza czas wykonania do 30 % w porównaniu z tradycyjnymi fundamentami.